Sportovnizurnal.cz je významným sportovním portálem v Česku pokrývající celé sportovní zpravodajské spektrum s magazínovými rubrikami. Jeho čtenáři jsou aktivní sportovci ve věkové kategorii 18+ spolu s kategorií handicapovaných, portál navštěvuji více muži v poměru 70:30.

Sportovnizurnal.cz nabízí vhodně postavenou bannerovou maketu, která nejlépe zaručí oslovení vybrané cílové skupiny. Nabízíme sestavení cílené kampaně včetně našeho grafického zázemí. Flexibilním přístupem a širokou škálou formátů v jednotlivých sportovních rubrikách dokážeme připravit optimální zásah budoucích potenciálních zákazníků.

Jako nové expadující médium máme pro inzerenty připravené různé akční záběhové programy a balíčkový systém výhodných cen.

Pro SK & TJ

Zveřejněte reportáž o svém klubu na webu Sportovní žurnál v sekci „Zprávy z klubů“.

V této kategorii mediální sekce Vám, zástupcům SK a TJ, umožníme efektivní komunikaci s médii.

Pro Více informací se obraťte na šéfredaktora: sefredaktor@sportovnizurnal.cz

Související obrázky: