Nacházíte se
Úvodní stránka > Atletika > Českou atletiku dál povede Varhaník

Českou atletiku dál povede Varhaník

Ve Sportovním centru Nymburk se uskutečnila řádná valná hromada ČAS. Vedle předsedy, jímž se do roku 2021 opět stal Libor Varhaník, bylo zvoleno celé nové vedení a další členové orgánů svazu. (Z jednání přinášíme rozhovor s předsedou a zprávu o průběhu voleb.)

Varhaníkovy priority: mládež, sportovní infrastruktura, mezinárodní akce v ČR

„Pocity jsou příjemné, ale na druhou stranu je to velký závazek,“ uvedl po svém znovuzvolení Libor Varhaník, který v pozici předseda ČAS působí od roku 2009 a čeká jej již třetí čtyřleté období. 51letý rodák z Kutné Hory chce posílit akceschopnost svazu (nová architektura ČAS), hodlá zacílit na klíčovou věkovou kategorii teenagerů (již nastartovaný projekt „Jsem atlet“), dále bude pracovat na vylepšení zázemí pro atletiku (stavby hal), a také jej čekají dvě velké mezinárodní akce u nás (EP v chůzi a Kontinentální pohár).

Jak byste zhodnotil uplynulé čtyřleté období? Nacházeli jsme se v nelehkém turbulentním období, co se týče financování sportu jako takového. Nicméně si myslím, že jsme dokázali spoustu věcí a spousta práce bylo odvedeno. Ať už na úrovní domácí atletiky a jejího rozvoje, nebo na úrovni pořádání soutěží, včetně halového mistrovství Evropy v Praze 2015. Osobně mě nejvíc těší, že je atletika na vlně, že nám roste členská základna, a tím pádem atletika žije.

Co vás za tu dobu potěšilo? Těch věcí byla celá řada, těžko vypichovat jednu. Ale určitě mě potěšil zájem o atletiku při HME, ani jsem nečekal, že bude tak veliký. Nejenže se povedla rekordní návštěvnost, ale celková prestiž akce byla nemírně vysoká. Těší mě, že když se podívám na graf základny, jsme na dvojnásobku členů od doby, kdy jsem se stal předsedou (pozn.: v r. 2009 – 36 203, v r. 2017 – 72 388). Poslední věc, kterou bych zmínil, jsou dohody s kolegy z jiných sportovních svazů tak, aby se fatální propast v podfinancování sportu postupně zaplňovala. Je třeba, aby si všichni uvědomili, že sport je pro zdravý vývoj populace důležitý.

Co pro vás bude nejdůležitější v dalším období a jaké jsou vaše vize? Hlavní vizí je přizpůsobit atletiku současným trendům. Mým cílem je nová architektura atletického svazu, ať už na centrální nebo regionální úrovni tak, aby akceschopnost svazu posílila. Dále bych se rád zaměřil na soutěže, protože to je DNA atletiky. A to hlavně pro věkovou kategorii 13 až 18 let, protože to je klíčová skupina, na kterou musíme sázet. V minulých osmi letech jsme odpracovali nižší kategorii s „Atletikou pro děti“, teď se chceme s projektem „Jsem atlet“ věnovat navazující věkové skupině. Nemohu nezmínit ani závazky, které máme v pořádání mezinárodních akcí, ať už je to květnový evropský pohár v chůzi v Poděbradech, nebo kontinentální pohár příští rok v Ostravě. A co mě trápí, je zanedbaná sportovní infrastruktura. Cílem je vybudovat především další haly, aby měla rostoucí členská základna kde provozovat atletiku v zimním období.

S čím budete spokojen za další čtyři roky? Byl bych spokojen, kdybychom dále rostli. Rád bych, aby se nám podařilo uspět s projektem „Jsem atlet“, být zajímavý pro kritický věk, kdy spousta dětí atletiku, ale i sport obecně opouští. Pak bych byl samozřejmě velmi rád, kdyby se nám podařilo se ctí uspořádat kontinentální pohár, protože to je nejenom organizačně, ale asi i finančně nejnáročnější akce, kterou si Česká republika může dovolit. A v neposlední řadě bych byl rád, kdybychom nastartovali vybudování alespoň dvou nových atletických hal, taky aby v tom čtyřletém období byly dokončené nebo těsně před dokončením.

Jak jste zvládal a zvládáte vy osobně práci pro atletiku? Snažil jsem se zvládat, jak jsem uměl. Základem je a dobře fungující rodina, která vás chápe a podporuje, bez níž to určitě nejde. A také zdraví, které je v pracovním nasazení klíčová záležitost. A pak už jde spíše o radosti, které vás odvádějí od stresu. Ať už jde o to, že si jdu každé ráno zaběhat, nebo že občas uteču k nějaké knížce, ale to druhé se mi stává čím dál méně. Nicméně těchhle radostí se člověk nesmí zdráhat, bez nich by šla motivace rychle dolů, nemůže to být jen o práci.

Zůstávají i místopředsedové, noví jsou šéfové komise soutěží a mládeže

Jednání valné hromady Českého atletického svazu vedli předseda ČAS Libor Varhaník a ředitel ČAS Tomáš Janků. * VH ČAS uctila památku zesnulých za roky 2015–2017. * VH ČAS schválila pořad jednání. * VH ČAS zvolila členy mandátové komise, volební komise a ověřovatele zápisu. * VH ČAS jmenovala hlavního skrutátory a skrutátory. * VH ČAS vzala na vědomí vystoupení předsedy ČAS Libora Varhaníka. * VH ČAS udělila a předseda ČAS slavnostně předal tituly „Čestný člen ČAS“ těmto atletickým osobnostem: Václav Fišer, Vlastimil Hoferek, Miroslav Hrabal, Dušan Molitoris. * VH ČAS vzala na vědomí zprávu o činnosti Dozorčí rady ČAS za období 2015–2017. * VH ČAS určila auditorem pro ověření výroční zprávy a účetní závěrky ČAS za roky 2017 a 2018, společnost Adamec audit, s.r.o. * VH ČAS vzala na vědomí opravenou zprávu Mandátové komise ČAS: z atletických oddílů a klubů pozváno 45 delegátů, přítomno 39 (86,6%), z KAS a PAS pozváno 90 delegátů, přítomno 81 (90 %), dále pozváno 14 hostů. Celkem ze 135 pozvaných přítomno 120 delegátů, tj. 88,8 %. * VH ČAS zvolila předsedou ČAS Libora Varhaníka, obdržel 102 hlasy. * VH ČAS zvolila místopředsedou ČAS Oldřicha Zvolánka 115 hlasy a Jaroslav Přibáně 101 hlasem. * VH ČAS zvolila předsedy odborných komisí ČAS: ekonomická – Jiří Topinka (112 hlasů), organizační – Ladislav Kňákal (116), metodická – Jitka Vindušková (109), mládeže – Miroslav Mařádek (63 hlasy, protikandidát Miroslav Sadil obdržel 43 hlasy), soutěžní Ondřej Veverka (107), rozhodčích Adriana Dvořáková (116). * VH ČAS zvolila předsedou dozorčí rady ČAS Martina Nešveru (74 hlasy, protikandidát Josef Šrámek obdržel 39 hlasů). * VH ČAS zvolila členy dozorčí rady ČAS: Libor Dinga (69 hlasů), Jakub Kubálek (90), Zuzana Marková (96), Milan Prášil (78), Renáta Struhalová (90), Josef Šrámek (94), Jaroslav Vebr (97). * VH ČAS zvolila členy arbitrážní rady ČAS: Martina Blažková (100), Martin Klíma (107), Josef Macek (107), Jan Vlášek (95). * Karlu Šklíbovi byla předána cena EAA za přínos v oblasti běhů do vrchu.

Michal Procházka, Oddělení komunikace ČAS,

Foto: cpa, 

Předsednictvo – zleva: Tomáš Janků, Jitka Vindušková, Tomáš Dvořák, Oldřich Zvolánek, Miroslav Mařádek, Libor Varhaník, Ladislav Kňákal, Jaroslav Přibáň, Jiří Topinka, Adriana Dvořáková, Martin Nešvera, Ondřej Veverka.

Související obrázky:

Similar Articles

Nahoru